CG Live

Vaš pogled na grad

DO KRAJA GODINE POČINJE IZGRADNJA ŠETALIŠTA POKRAJ LIMA

Krajem godine u Bijelom Polju počeće izgradnja modernog šetališta uz obalu Lima. Izgradnji je prethodilo usvajanje informacije Vlade o rezultatima pregovora s IBRD, čime je obezbijeđeno 15 miliona eura za skori početak infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara.

“Uređenjem lijeve obale rijeke Lim na potezu od Vatrogasnog doma do Limske ulice rješavamo probleme poplava, čuvamo vodotokove i dobijamo moderna šetališta uz rijeku. Mi smo projektom predvidjeli u lijevoj trasi toka Lima od centra grada do Limske ulice u dužini od 600 metara, koje će sadržati i šetačku i biciklističku stazu, klupe i sav potrebni mobilijar”, kazao je gradonačelnik Bijelog Polja Petar Smolović.

On je pojasnio da je projekat odobrila Svjetska banka. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog raspisalo tender, prva faza radova mogla bi da počne krajem ove godine, u šta će biti uloženo 1,6 miliona eura.

“Potom ide druga faza od Nikoljačkog do Plavog mosta u Loznicama, i s obje strane ćemo imati kružno šetalište uz rijeku Lim. S Fudbalskim savezom je dogovorena izgradnja ponoćnog fudbalskog terena, što će uz još neke sadržaje u smislu teniskih i drugih terena, upotpuniti sportske sadržaje”, kazao je Smolović.

Obaloutvrda će s desne biti pomjerena u Lim, biće stabilizovan i utvrđen nasip na Patkovoj otoci (ispod Plavog mosta), čime se stvaraju preduslovi za treću fazu, a to su sportsko -rekreativni tereni.

Svi radovi će ići uporedo s izgradnjom obaloutvrde kojom će se kritične tačke zaštititi od poplava, kao i regulisati rječni tok.

Smolović je ukazao da se ovim projektima otvaraju mogućnosti razvoja turističkih i ugostiteljskih sadržaja.