CG Live

Vaš pogled na grad

Dr Eldin Lamežević osuđen zbog smrti pacijenta

Bjelopoljski hirurg Eldin Lamežević zbog smrti pacijenta Mirsada Bošnjaka osuđen je na šest mjeseci kućnog zatvora

Viši sud je tako preinačio presudu Osnovnog suda, kojom je hirurg zbog krivičnog – teška djela protiv zdravlja ljudi bio osuđen na polugodišnju zatvorsku kaznu

Suđenje u Višem sudu uslijedilo je nakon što je Ustavni sud ukinuo prvostepenu presudu, jer je našao da je sud odbijanjem predloga odbrane da se obavi novo vještačenje, povrijedio pravo doktora na pravično suđenje.

I novim vještačenjem je potvrđeno da je uzrok smrti Bošnjaka unutrašnje krvarenje slezine, a ne povreda glave nakon pada sa terase.

Sudija Višeg suda Rade Konatar, u obrazloženju presude je kazao da se sud opredijelio za kaznu kućnog zatvora zbog olakšavajućih okolnosti na strani optuženog.

“Njegov stepen krivice(nehat), lične i porodične prilike kao i zdravlje optuženog, da je neosuđivan, otac dvoje maloljetne djece, da je žalio zbog onog što se dogodilo, okolnosti pod kojim je djelo izvršeno(pritisak rodbine u vidu ometanja u radu i insistiranju da se pacijent što hitnije uputi za Podgoricu), raniji neporočan život, doprinos smrti Bošnjaku i od strane drugih lica-ljekara koji su učestvovali u zbrinjavanju”, naveo je sudija.

Dodaje se da su oba vještačenja ista u pogledu uzroka smrti Bošnjaka, s tim što su vještaci iz Novog Sada otišli dalje i utvrdili pojedinačne propuste svih ljekara koji su učestvovali u zbrinjavanju pacijenta.

U obrazloženju se navodi da je Lamežević kao pripravni ljekar bio dužan da pregleda pacijenta, ustanovi njegovo stanje i povrede, odredi vrstu dijagnostike i preduzme hitne mjere zbrinjavanja, odnosno, da isključi povredu drugih organa, s obzirom da je imao podatak da je Bošnjak pao sa visine tri metra na betonsku podlogu.

Optuženi je, dodaje se u obrazloženju, trebalo da pored fizikalnog pregleda odredi vrijednost krvnog pritiska, pulsa, zatraži analizu krvi i mokraće, tj. uradi kompletnu krvnu sliku, a kako je Bošnjak bio bez svijesti optuženi nije mogao palpacijom da odredi da li je dodir na trbuh bezbolan.

Uz to nije naložio nikakvu terapiju, nije sačinio nikakav pisani izvještaj, iako je imao dovoljno vremena da uradi adekvatnu dijagnostiku.

Vještaci su istakli da “zbrinjavanje povrijeđenog nije izvedeno prema principima medicinske struke i nauke, niti principima dobre kliničke prakse (fizikalni pregled, laboratorijski nalazi, ultrazvučni nalaz ili CT pregled trbuha)”.

Dr Lamežević je tvrdio da je pregledao pacijenta i da nije kriv za njegovu smrt, ističući da je “smrt nastala zbog supkapsularnog hematoma, za šta postoje dokazi”, a ne “rupture slezine, koja je nastala 10 minuta ispred Podgorice”.

On je kao pripravni ljekar pregledao Bošnjaka 12. avgusta 2013. godine.

Dr Lamežević je član Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista.

Nema traga da je brinuo o pacijentu

Vještaci su utvrdili da ne postoji nijedan trag optuženog u dokumentaciji, niti dokaz da je bilo šta uradio.

“Kao da nije bio prisutan u bolnici prilikom zbrinjavanja”, kazao je vještak prof. dr Igor Veselinović, ističući da je “i nesačinjavanje dokumentacije o zbrinjavanju takođe propust u liječenju”.

Vještaci su istakli da “zbrinjavanje povrijeđenog nije izvedeno prema principima medicinske struke i nauke, niti principima dobre kliničke prakse (fizikalni pregled, laboratorijski nalazi, ultrazvučni nalaz ili CT pregled trbuha)”.

(Izvor:vijesti.me)