CG Live

Vaš pogled na grad

Druga sjednica Savjeta za inovacije i S3: Usvojen Program rada Savjeta za 2022. godinu

“Zadovoljstvo mi je što smo u kratkom roku, iako u veoma izazovnom periodu, uspjeli da organizujemo dvije sjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i na taj način, nadam se, uspostavili dobru praksu u radu ovog važnog tijela. Koristim ovu priliku da se zahvalim svom timu i Sekretarijatu Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju na uspješnoj koordinaciji ovim aktivnostima i realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Ono što je važno je da je napredak vidljiv i da smo u skladu sa preporukama Evropske komisije došli do zadovoljavajućeg implementacionog okvira, koji, vjerujem, sada može odgovoriti izazovnim zadacima koje pametna specijalizacija postavlja“ kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović koji je danas predsjedavao drugom sjednicom novog Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju predstavlja snažnu podršku Vladi u razvoju ekonomije i društva zasnovanog na znanju i inovacijama i obaveza je svih u Savjetu da na najbolji mogući način iskoriste potencijal koji Crna Gora ima u svim prioritetnim S3 oblastima i adekvatno se pripremi za korišćenje EU fondova koje upravo S3 okvir nudi.

Marija Ražnatović, sekretarka Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, angažovana od strane UNDP-a kao podrška Ministarstavu ekonomskog razvoja u razvoja inovacione politike, izrazila je zadovoljstvo zbog postignutih uspjeha u realizaciji obaveza defenisanih na prethodnoj sjednici Savjeta, te informisala prisutne o aktivnostima koje slijede u dijelu implementacije Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije, kao i realizaciji obaveza koje se tiču pripreme Programa rada Savjeta za 2022, koji je usvojen na današnjoj sjednici.

„Program rada Savjeta za 2022. godinu koncipiran je način da predviđa tri cjeline vezane za tri sjednice Savjeta koje su predviđene do kraja godine“ saopštio je ministar Milatović i dodao da Program, pored presjeka stanja u prioritetnim S3 oblastima, obuhvata uspostavljanje saradnje sa Savjetom za konkurentnost i Savjetom za naučnoistraživačku djelatnost, zatim razmatranje normativnog i strateškog okvira u oblastima S3, kao i presjek stanja Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije i izvještaje o napretku inovacionih radnih grupa u procesu preduzetničkog otkrivanja.

Milatović je podsjetio na značaj uloge Savjeta, naročito imajući u vidu da evropska agenda predviđa razvoj zasnovan na znanju i inovacijama i da Evropska komisija u kontinuitetu ukazuje na važnost pametne specijalizacije i planiranja programskih aktivnosti koje su u skladu sa njom. U prilog pomenutom jeste i programska misija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije koja je ove sedmice boravila u Crnoj Gori, te da se inovacije i pametna specijalizacija prožimaju kroz sve razgovore sa predstavnicima Komisije, što ukazuje na prostor dalje saradnje u tom pravcu, kao i planiranja dostupnih IPA fondova.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju usvojio je danas i Predlog o imenovanju članova inovacionih radnih grupa za četiri prioritetne S3 oblasti koji je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, a na osnovu iskazanih interesovanja predstavnika nevladinih organizacija, naučne i privredne zajednice u okviru javnih poziva. UNDP, kao strateški partner Vlade i Ministarstva u razvoju politike inovacija, obezbijediće koordinatore radnih grupa u okviru podrške procesu implementacije Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori. Marijeta Barjaktarović Lanzardi, S3 Nacionalna koordinatorka i v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj, je tom prilikom naglasila da su glavni zadaci inovacionih radnih grupa: mapiranje ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala Crne Gore; identifikovanje, prikupljanje i razmatranje prijedloga aktivnosti, mjera, instrumenata za unapređenje S3 prioritetnih oblasti; vođenje Procesa preduzetničkog otkrivanja i Učestvovanje u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije 2023-2024.

Milena Lipovina-Božović, državna sekretarka za razvojne ekonomske politike je istakla posvećenost S3 tima i uspjeh da se u kratkom roku organizuju i održe dvije sjednice Savjeta, te da je Evropska komisija pozdravila odluku Crne Gore da uspostavi novi implementacioni okvir za inovacije i pametnu specijalizaciju, čime smo postali prva zemlja Zapadnog Balkana, koja je ovaj okvir uvela. Ona je takođe govorila o aktivnostima koje su do sada sprovedene po pitanju inovacija i pametne specijalizacije, kao i o tome šta će biti na raspolaganju našoj privredi u narednom periodu, ističući tekući konkurs za podršku inovacionoj djelatnosti u 2022. godini, kao i planiranu podršku ranoj fazi razvoja startapova koji će biti raspisan 20. juna ove godine, i veći instrument podrške, grant šemu za inovacione projekte kroz IPA 2020, čija je ukupna vrijednost 900.000 eura. Pored toga, najavila je podršku inovacionim vaučerima i kolaborativnim inovativnim projektima koje će finansirati Fond za inovacije Crne Gore.

Na današnjoj sjednici Savjet se upoznao i sa statusom razvoja inovacione infrastrukture: Fonda za inovacije Crne Gore, Naučno-tehnološkog parka Crne Gore i Inovaciono-preduzetničkog centra “Tehnopolis” Nikšić.

Uspostavljena je i saradnja sa Savjetom za konkurentnost sa kojim će, u narednom periodu, biti definisane konkretne zajedničke aktivnosti, a u cilju povezivanja prioriteta dva savjeta.