CG Live

Vaš pogled na grad

URUČENO 26 VAUČERA APLIKANTIMA SA LISTE ČEKANJA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“

Javni poziv za učešće u konsultovanju povodom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u konsultovanju povodom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare, u elektronskom obliku na e-mail adresu: natasa.ceranic@mepg.gov.me, u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 10 do 12 časova, ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa naznakom “Javne konsultacije – izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada.

Zakon o održavanju stambenih zgrada („Službeni list CG“, broj 041/16 od 06.07.2016, 084/18 od 26.12.2018) stupio je na snagu u julu 2016. godine. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade i druga pitanja od značaja za oblast stanovanja.

Izmjenama i dopunama zakona bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno utvrđena važećim Zakonom o održavanju stambenih zgrada („Službeni list CG“, broj 041/16 od 06.07.2016, 084/18 od 26.12.2018), a tiču se poteškoća i nejasnoća u primjeni pojedinih odredbi zakona, kao i neusaglašenosti kaznenih odredbi sa materijalnim.

Konsultacije zainteresovane javnosti trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.gov.me/mepg i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka, od 15 dana.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Nataša Ćeranić, e-mail: natasa.ceranic@mepg.gov.me.