CG Live

Vaš pogled na grad

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji od 2. jula 2008. godine i Protokola sa šestog zasijedanja Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije, potpisanog 05. novembra 2020. godine, elektronskim putem, u Podgorici i Ljubljani, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za period 2023-2024. godina.

Predmet konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Slovenije, koji će sprovoditi zajedničke istraživačke projekte u periodu 2023-2024. godina. Za studente postdiplomskih studija (magistrante i doktorande) i mlade doktore nauka koji su prije najviše pet godina odbranili doktorat (mladi istraživači) obje zemlje će sufinansirati njihove duže posjete.

Bilateralni projekti traju 2 godine.

Konkurs je otvoren do 25. maja 2022. godine do 15:00 sati.

Tekst Konkursa kao i prijavne formulare možete preuzet