CG Live

Vaš pogled na grad

Konkurs za upis na UCG u trećem roku biće raspisan 1. septembra

Konkurs za upis na UCG u trećem roku biće raspisan 1. septembra

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu, u trećem roku, biće raspisan 1. septembra. Njime su predviđena 784 mjesta na budžetu.

Iz UCG-a su saopštili da organizujuju i u trećem roku elektronsko prijavljivanje na konkurs. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati je mogu podnijeti neposredno, preko studentske službe fakulteta ili akademije.

“Prijava na konkurs se podnosi 2. septembra 2022. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi”, navode.

Kako napominju, neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 5. septembra 2022. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica. I to u periodu od 6. do 7. septembra 2022. godine.

Prijemni ispiti u trećem upisnom roku se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 9. septembrom 2022. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.