CG Live

Vaš pogled na grad

Kurs za trenere iz oblasti integriteta

Ministarstvo odbrane je u saradnji sa Britanskom ambasadom u Podgorici organizovalo obuku za deset trenera iz oblasti integriteta. Predmetna obuka je održana u periodu od 14. do 16. februara 2022. Godine i predstavlja nastavak uspješne saradnje sa Odbrambenom akademijom Ujedinjenog Kraljevstva (UK Defence Academy), kao jednom od vodećih institucija u okviru NATO politike izgradnje integriteta. Predavači na kursu bili su predstavnici Programa Izgradnje integriteta (UK Building Integrity), gđa Lesli Pelet i potpukovnik Ian Komber.

Polaznici obuke su bili predstavnici organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore koji će u okviru svojih nadležnosti biti zaduženi i za promovisanje i jačanje integriteta u oblasti nabavki, finansija,upravljanja ljudskim resursima u sektoru odbrane,kao i u međunarodnim operacijama.

Polaznici su usvojili znanja i vještine, koje ih čine kvalifikovanim da organizuju i održavaju obuke u oblasti integriteta i borbe protiv korupcije, što je u skladu i sa iskazanim namjerama Crne Gore da se na širem planu bori protiv korupcije, na putu neophodnih reformi za ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja EU.