CG Live

Vaš pogled na grad

Lista predloženih predstavnika NVO za Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2022.godini u oblasti-digitalizacija

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

Listu predstavnika/ica nevladinih organizacija

koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2022. godini u oblasti – digitalizacija

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti digitalizacija, koji je objavljen dana 25.01.2022. godine pod brojem 01-056/22-246 predložen je

ŽELJKO ĐUKIĆ, IZ BIJELOG POLJA, i podržan od sljedećih nevladinih organizacija:

NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Bijelog Polja,
NVU „Centar Sjevera“ iz Bijelog Polja i
NVO „Centar kreativnih vještina“ iz Berana.
Sve navedene nevladine organizacije, blagovremeno su dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložile i podržale predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 iste Uredbe.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će donijeti akt o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti digitalizacija.