CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo kapitalnih investicija predalo tužilaštvu dvije nove informacije o mogućem postajanju krivičnih djela

Odjeljenje za borbu protiv korupcije Ministarstva kapitalnih investicija dostavilo je vršiteljki dužnosti Vrhovnog državnog tužioca g-đi Maji Jovanović dvije informacije o sumnjama o postojanju krivičnih djela.

Prva Informacija predata 4. marta ove godine VDT-u odnosi se na osnovane sumnje o postojanju krivičnih djela u produženom trajanju, zloupotrebi službenog položaja i nesavjesnom radu u službi bivšeg ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića i bivšeg direktora Uprave za saobraćaj Sava Parače, u vezi sa realizacijom projekta izgradnje tunela „Klisura“ i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine.

Realizacija projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta „Lubnice- Jezerine“ ugovorena je 2.decembra 2016.godine za iznos od 34.694.804 eura, a nakon pet godina neizvjestan je završetak ovog infranstrukturnog projekta iako će država, kako je to postalo jasno, nakon promjene prethodne izvršne vlasti, morati da plati izvođaču Euro asfalt (BIH) još najmanje 20 miliona eura za dodatne troškove u odnosu na prvobitno ugovorenu cijenu.

Osnovano sumnjamo da su Osman Nurković i Savo Parača, u svojstvu, sada bivših, ministra saobraćaja, odnosno, direktora Uprave za saobraćaj, koristili svoj položaj za zaključivanje i realizaciju složenog infrastrukturnog projekta, iako je od samog početka realizacije posla bilo jasno da se isti neće i ne može uspješno realizovati u ugovorenim rokovima i za ugovoren iznos sredstava, čime su svjesno i namjerno omogućili nastupanje štetnih posledica, a samim tim ugrozili javni interes.

Takođe, osnovano sumnjamo da je Osman Nurković, u svojstvu bivšeg ministra saobraćaja Vlade Crne Gore, u vremenskom razdoblju od kraja 2016. do decembra 2020. godine, kao službeno lice u uračunljivom stanju i sa umišljajem svjesno propustio da prijavi krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, propisano KZ Crne Gore, a učinjeno od strane direktora Uprave za saobraćaj g. Sava Parače, povodom projektovanja i realizacije izgradnje pojedinih dionica na planiranoj trasi puta Lubnice-Jezerine, odnosno izvršenih plaćanja s tim u vezi, a za koje je morao znati kao vršilac dužnosti resornog ministra saobraćaja u Vladi Crne Gore, kao investitora projekta.

Sve to pogotovo kada se ima u vidu da su ista saznanja od početka realizacije projekta sačinjavana za račun investitora, od strane međunarodnog konsultanta IRD Inžinjering, sa kojim je Ugovor o pružanju navedenih usluga zaključio upravo bivši ministar Nurković.

Druga informacija predata je VDT-u 11.marta i odnosi se na sumnje o postojanju krivičnih djela, povrede ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti zainteresovanih ponuđača, prevarnih radnji uoči i tokom organizacije tendera Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), 2018. i 2019.g, moguće zloupotrebe procijenjene vrijednosti tendera i dijela službenih ovlašćenja, a vezano za nabavku mjernih brojila i izvođenje radova na realizaciji AMM projekta- proširenje treće faze.

Ugovor o nabavci roba AMM sistem za srednjenaponska mjesta, vrijedan 2.621.150,4 eura, sa uračunatim PDV-om, krajem oktobra 2018. godine potpisali su bivši izvršni direktor CEDIS-a Zoran Đukanović i Nikola Kovačević, izvršni direktor danilovgradske firme Mezon, koja je bila vodeći član „Konzorcijuma Mezon- Enerdat-S“.

Troškovi instalacije mjernih uređaja na ovom javnom tenderu bili su značajno skuplji od samih mjernih uređaja, što je prosto nevjerovatno. Nezavisna Komisija CEDIS-a, čiji smo Izvještaj, takođe, proslijedili VDT-u je utvrdila da nije trebalo potpisati Ugovor o nabavci robe, već obustaviti postupak javne nabavke i raspisati dva nova tendera, jedan za nabavku robe i drugi za nabavku usluge”.

Drugi tender CEDISA-a oglašen 31.12.2019.godine, a koji je predmet ove informacije, obustavljen je godinu dana kasnije 28.12.2020.godine.

Odjeljenje za borbu protiv korupcije MKI, inače, za 14 mjeseci rada tužiocima je dostavilo ukupno 15 informacija sa dokumentima i konkretnim prilozima koje ukazuju na moguće postojanje krivičnih djela.

Iskreno se nadamo da će novi čelnici tužilačkih organizacija uticati da se ove naše inicijative što prije razmotre ne bi li se zaustavila dosadašnja praksa da izviđaji traju unedogled ili do moguće zastare konkretnog krivičnog djela.

Ukupno šest od navedenih informacija su predate Skupštini Crne Gore. Parlamentarcima nijesmo predali posljednje dvije informacije, ali ćemo to vrlo rado uraditi ukoliko bilo koji poslanik iskaže, makar deklarativno, interesovanje za iste.