CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo naložilo ispitivanje slučaja u Nikšiću, kontrola počela

Direktorat za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Ministarstva zdravlja Crne Gore preduzeo je sve aktivnosti u cilju rasvjetljavanja slučaja u kome je, navodno, pacijent Opšte bolnice Nikšić dobio terapiju koja mu nije bila namijenjena. Pacijent je u dobrom opštem stanju.

Direktorat je naložio OB Nikšić da tamošnja

Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrdi sve okolnosti i činjenice i da o tome povratno i bez odlaganja informiše Ministarstvo zdravlja.

Interna komisija je već formirana, a o nalazu će detaljno biti informisana i javnost.

Dr Slobodan Mandić
Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta i bezbjednost zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja