CG Live

Vaš pogled na grad

NVO “EUROMOST”: NEĆEMO DOZVOLITI DEVASTACOJU RIJEKE BISTRICE

Nevladina organizacija ,,Euromost” iz Bijelog Polja danas je obavijestila Upravu javnih radova i direktora ove uprave Rešada Nuhodžića, a povodom najave da je sa podgoričkim preduzećem “Inženjering put” potpisala ugovor o regulaciji korita rijeke Bistrice, gdje će se kroz regulaciju obuhvatiti geodetski, betonski i armirački radovi, kao i mašinski iskop riječnog materijala u cilju formiranja obala i podizanja obaloutvrda od lomljenog kamena, da im to neće dozvoliti.
Oni kažu da neće dozvoliti da rade bilo šta na štetu rijeke Bistrice, da ulaze u njeno korito, sa bilo kakvim mašinama i prave bilo kakve objekte na njenim obalama, bez ekoloških standarda i potrebnih dozvola u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, uticajem na ovu rijeku i drugim potrebnim dozvolama.