CG Live

Vaš pogled na grad

BJELOPOLJSKI CRVENI KRST SVAKODNEVNO BRINE O STARIJIM SUGRAĐANIMA

Volonteri, zaposleni i geronto domaćice, Opštinske organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje kroz razne vidove pomoći u saradnji sa partnerima svakodnevno brinu o najstarijoj populaciji u našem gradu.
“Briga o starijim osobama spada u prioritetne oblasti našeg djelovanja, pa tako mora da ostane i u danima koji su pred nama. Stariji sugrađani prepoznati su kao jedna od najranjivijih kategorija stanovništva, pa s tim u vezi Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje u saradnji sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad i ostalim partnerima čini dodatne napore da zaštiti ovu kategoriju stanovništva. Tako smo juče sprovodeći aktivnosti vezane za projekat “Zdravo starenje” obišli starije sugrađane na gradskom i ruralnom području naše opštine, vidjeli koji su njihovi problemi, kako bi na iste što kvalitetnije odgovorili. Tom prilikom stariji sugrađani koji su lošijeg zdravstvenog stanja imali su priliku da ih pregleda ljekar dr Besim Kadić, da porazgovaraju sa njim, informišu se o problemima sa kojim se susreću vezanim za svoje zdravstveno stanje i porazgovaraju o terapiji”, kazali su iz Crvenog krsta.
Oni ističu da su svakodnevno na terenu u kontaktu sa korisnicima, gdje osluškuju njihove potrebe i na osnovu toga djeluju, tako da pored ovih aktivnosti u saradnji sa partnerima sprovode i niz drugih kao što su nabavka namirnica, pomoć u kući za blizu 150 korinika koje sprovodi 15 geronto domaćica, humanitarna pomoć za one lošijeg imovnog stanja i slično.
Iz CKBP Apeluju na sve starije sugrađane da poštuju preporuke nadležnih institucija i budu odgovorni kako prema sebi tako i prema svojim sugrađanima.