CG Live

Vaš pogled na grad

O podršci u primarnu poljoprivrednu proizvodnju na Cetinju, Budvi, Bijelom Polju i Beranama – IV IPARD Javni pozivu za Mjeru 1

Nastavljaju radionice o procedurama sprovođenja IPARD četvrtog javnog poziva o investicijama u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima za zainteresovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije Prijestonice Cetinje i opština Budva, Bijelo Polje i Berane, za koji se potencijalni aplikanti mogu prijaviti od 14. marta 2022. godine.

Tokom prezentacije naglašeno je da kroz ovaj poziv IPARD sredstva mogu dobiti proizvođači iz svih sektora koji su dominantno zastupljeni u poljoprivredi Crne Gore.

Kroz IPARD podršku za primarnu poljoprivrednu proizvodnju poljoprivredni proizvođači mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000€ do 500.000€, sa bespovratnom podrškom do 60% prihvatljivih troškova. Za mlade farmere, ispod 40 godina, podrška je 65%, dok je za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška 70% prihvatljive investicije.

Na pitanje proizvođača koji su kriterijumi koje podnosilac mora ispunjavati u pogledu stručne osposobljenosti prilikom podnošenja zahtjeva pojašnjeno je da potencijalni korisnici ovog javnog poziva za podršku primarnoj proizvodnji moraju imati najmanje tri godine iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi ili uslugama vezanim za poljoprivredu; imati najmanje završen IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija ili završenu obuku iz sektora za koji je podnešen zahtjev za dodjelu podrške u trajanju od najmanje 50 časova.

Predstavljen je i međunarodni projekat DIGITALNO PREDUZETNIČKO GNIJEZDO I 4.0 INDUSTRIJA U CRNOJ GORI – DigN€st, koji se finansira od strane ERASMUS programa (EU), u kom je Ministarstvo poljoprivredse, šumarstva i vodoprivrede jedan od partnera.

Učešćem u ovom projektu ministarstvo se trudi da unaprijedi primjenu digitalizacije u oblasti poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori i da doprinos stimulisanju inovativnog pristupa u proizvodnji.

Pored neprestanog truda da se obezbijede osnovna sredstva i investicije u fizički kapital za proizvodnju i rad poljoprivrednika i prerađivača uporedo, kroz učešće u ovom i sličnim projektima, osnažujemo vezu između poljoprivrede i naučne zajednice u Crnoj Gori, koja za kranji cilj ima povećanje efikasnosti i obima proizvodnje, uz lakši i brži rad na gazdinstvima.

Takođe, proizvođači su se interesovali na koji način trebaju podnijeti obrazac zahtjeva za dodjelu podrške. Objašnjeno je da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti od dana objave ovog javnog poziva sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci i sve dodatne informacije se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.

Naredna prezentacija IPARD javnog poziva organizovaće se u sledećim opštinama;

Plužine, u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 10:00h;

Šavnik, u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 13:00h;

Andrijevica, Centar za kulturu, sa početkom u 09:00h;

Plav u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 12:00h

Gusinje, zgrada Opštine, sa početkom u 14:00h.