CG Live

Vaš pogled na grad

Održana dvodnevna radionica vizioniranja nacionalnog jednošalterskog sistema

Radionica vizioniranja nacionalnog jednošalterskog sistema, koja je organizovana uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), održana je 31.03 i 01.04. 2022. godine u Podgorici. Navedena radionica je ujedno predstavljala i prvo okupljanje Koordinacionog tijela za izradu Mape puta za uspostavljanje ove jedinstvene elektronske platforme, koje je formiralo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Vlada Crne Gore razmatra uvođenje nacionalnog jednošalterskog trgovinskog sistema, sa ciljem da subjektima koji se bave prekograničnom trgovinom omogući da putem jedinstvenog elektronskog servisa dobiju sve vrste regulatornih odobrenja u vezi sa spoljnotrgovinskim prometom. U tom smislu, zadatak Koordinacionog tijela je bio, da u saradnji sa IFC ekspertima, na radionici definiše izjavu o viziji nacionalnog trgovinskog jedinstvenog šaltera, a razmotrene su i preference za ključne strateške komponente razvoja i funkcionisanja navedenog sistema.

Takođe, učesnici su bliže upoznati i sa različitim modelima upravljanja, rada i finansiranja ovog sistema, a koji će biti od značaja u procesu donošenja relevantnih odluka u pogledu razvoja i dizajna jednošalterskog sistema u Crnoj Gori.

Održavanje navedene radionice predstavlja prvi važan korak u izradi Mape puta, kao dokumenta koji treba da sadrži set ključnih odluka koji proizilaze iz vizije i razvijaju se u seriju poželjnih ishoda u različitim komponentama sistema.