CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture

Na osnovu člana 3 i 4 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike („Službeni list CG“, broj 23/22) – program 6. Podrška razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture, mjera 6.2. Unapređivanje sektora slatkovodne akvakulture, budžetska linija 6.2.1, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture

Pravo na sredstva podsticaja, opredijeljena kroz ovu budžetsku liniju, mogu ostvariti privredna društva i preduzetnici koja imaju dozvolu za akvakulturu pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom.

Pravo na sredstva podsticaja za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture može se ostvariti za:

rekonstrukciju uzgajališta;
izgradnju ili rekonstrukciju objekata za skladištenje hrane i skladištenje opreme;
nabavku opreme za automatizaciju procesa uzgoja;
nabavku opreme za poboljšanje higijene u pogledu bezbjednosti hrane i plasiranja proizvoda uzgoja na tržište;
uvođenje novih tehnologija u pogledu zaštite uzgajališta od predatora.
Trajanje ovog Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva, dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

Cjelokupni tekst Javnog poziva koji sadrži i druge neophodne informacije, kao i obrazaci zahtjeva za odobravanje podrške i odobravanje plaćanja mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice https://www.gov.me/mpsv ili u kancelariji br. 25 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.