CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINA BIJELO POLJE DONOSI NOVU ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj daje na raspravu Nacrt Odluke o komunalnom redu i upućuje

Javni poziv

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, nevladinim organizacijama, političkim partijama i drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju:

Nacrta Odluke o komunalnom redu

Zbog mjera NKT koje se odnose na okupljanje većeg broja građana, primjedbe, prijedloge i sugestije, mogu isti dostaviti putem mejla: saobracaj@bijelopolje.co.me, putem pošte, na adresu: Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, ul. Nedeljka Merdovića – Sportski centar Nikoljac br. 10, kao i na broj telefona: 050/484-811.