CG Live

Vaš pogled na grad

Organizovan okrugli sto na temu selektivnog sakupljanja otpada

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji sa Privrednom komorom organizovalo je 15. februara okrugli sto, na temu selektivnog sakupljanja otpada.

Sastanku su pored predstavnika Ministarstva, prisustvovali direktori komunlanih preduzeća i predstavnici Zajednice opština.

Ovaj okrugli sto se organizovao u cilju razmatranja i pojašnjenja novih obaveza vezano za selektivno sakupljanje otpada koje Predlog zakona predviđa sa posebnim osvrtom na obaveze komunalnih preduzeća.

Uzimajući u obzir pravnu tekovinu Evropske unije koja se od donošenja postojećeg Zakona o upravljanju otpadom (,,Sl. list CG”, br. 64/11, 39/16) značajno promijenila, bilo je neophodno izraditi novi Zakon o upravljanju otpadom (čije je donošenje planirano za III kvartal ove godine). Dalja transpozicija i implemtacija EU propisa u oblasti upravljanja optadom je važan segment u procesu pridruživanja Crne Gore. Na bazi iskustva i dosadašnjeg sprovođenja, novi Zakon će značajno unaprijediti zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih uticaja proizvodnje i upravljanja otpadom, omogućiti efiksano upravaljanje resursima i klasifikaciju i planiranje otpada, te samim tim olakšati krajnjim korisnicima sprovođenje ovog zakona.

Učesnici sastanka opština ocijenili su da je neophodno raditi na razvijanju i jačanju ekološke svijesti građana.

“Podizanje i jačanje ekološke svijesti mora biti preduslov svega, jer svaki građanin mora biti ekološki napredan i razviti svijest o selektivnom odlaganju otpada. I pored brojnih investicija, komunalna preduzeća teško to mogu iznijeti sama, već samo sinergetskim djelovanjem i aktivnom borbom možemo ostvariti sve ono što je predviđeno zakonskom regulativom”, saopšteno je na skupu.

Na sastanku je bilo riječi o eventualnoj primjeni pilot projekta u pojedinim naseljima crnogorskih opština gdje bi se obezbijedile posude u cilju unapređenja selektivnog sakupljanja otpada.