CG Live

Vaš pogled na grad

Reagovanje na saopštenje Strukovne komore arhitekata

Saopštenjem od 09.02.2022.godine, objavljenim na zvaničnoj internet i instagram stranici Inženjerske komore Crne Gore, iznijeli ste stav Komore u odnosu na Odluku Žirija na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, procijenivši da ista nije u skladu sa arhitektonskim vrijednostima koje konkursi treba da promovišu. Imajući u vidu da je raspisivanje i sprovođenje ovog konkursa u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, našli smo potrebu da se ispred Direktorata Glavnog državnog arhitekte, osvrnemo na iznešeni stav Komore.

Žalimo zbog ovakvog stava Strukovne komore arhitekata, kojim, implicirajući da je „pala„ arhitektura, nesvjesno dezavuišete vrijednosti prvonagrađenog konkursnog rješenja, omalovažavajući time rad vaših kolega. Sa druge strane, raduje nas činjenica da je Strukovna komora arhitekata iskazala interesovanje za bavljenje pitanjima poboljšanja i unaprijeđenja Instituta konkursa, imajući u vidu da ista nijesu bila u vašoj žiži interesovanja u prethodnom periodu. Bilo je očekivano da reakcija Komore pristigne mnogo ranije, imajući u vidu da ovo nije prvi konkurs koji se sprovodi u skladu sa pravilima i procedurom koju osporavate, već predstavlja jedan u nizu mnogobrojnih realizovanih konkursa, koji se godinama unazad sprovode prema jednakim pravilima.

S tim u vezi, podržavamo svaku sugestiju koja dolazi od strane Komore, a kojom se želi doprinijeti unaprijeđenju zakonske regulative i pojednostavljenju procedura učešća na konkursima, te stojimo otvoreni za svaki vid saradnje. Takođe, moramo istaći da nas ne raduje činjenica da su na predmetnom konkursu eliminisana 24 konkursna rada, svjesni uloženog truda i vremena, međutim, pravila su jasno bila definisna Raspisom konkursa, sa kojima su svi učesnici bili upoznati u startu, a koja su prihvatili samim učešćem na Konkursu.

Napominjemo da je u toku postupak sprovođenja Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, a koji će biti realizovan u skladu sa prethodno utvrđenim pravilima, koja u ovom trenutku nije moguće mijenjati. Međutim, po završetku ovog konkursa, razmotićemo sve opcije u dijelu iznalaženja najpristupačnijih uslova za učešće na budućim konkursima, te pristupiti izmjenama Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

Polazeći od izloženog, ostajemo otvoreni za saradnju sa Strukovnom komorom arhitekata, očekujući konkretne i produktivne prijedloge za unaprijeđenje i pojednostavljenje procedure, a nikako poziv na izbjegavanje učešća na konkursima koje sprovodi ovo ministarstvo, imajući u vidu da bi takav stav načinio štetu, prije svega, članovima Komore.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA
Mirko Žižić