CG Live

Vaš pogled na grad

Poziv za prijavu na onlajn obuku Centra „Sjever-jug“ Savjeta Evrope

Centar „Sjever-jug“ Savjeta Evrope organizuje obuku na temu „Globalno obrazovanje i mediji“, koja će se održati u periodu od 18. aprila do 13. maja 2022. godine, u onlajn fomatu. Trening kurs je organizovan u okviru šeme iLegend II i nove eLearning platforme.

Cilj kursa je unapređenje znanja i kompetencija praktičara u oblasti globalnog obrazovanja, medijske pismenosti, veza medijske pismenosti sa globalnim obrazovanjem, kao i promovisanje umrežavanja učesnika u cilju podizanja svijesti o ovim temama i osmišljavanja obrazovnih akcija.

S tim u vezi, Centar poziva mlade edukatore u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, mlade, novinare, lidere, influensere i biznis lidere; aktiviste u oblasti društvenih medija, eksperte za medijsku pismenost/trenere/nastavnike, haktiviste i menadžere za komunikacije, da se prijave.

Od svih prijavljenih, biće odabrano trideset učesnika starosti između 18 i 30 godina, da pohađaju obuku.

Rok za prijavu je 20. mart 2022. godine.

Aplikacioni formular i više informacija o kriterijuma za učešće i ciljevima obuke, mogu se naći na linku North-South Centre website i na sledećim linkovima:

North-South Centre of the Council of Europe | Facebook

Global Education networkers | Facebook

Global YOUth | Facebook

Euro-Med Women Network | Facebook

North-South Centre (@NSCentre) / Twitter