CG Live

Vaš pogled na grad

Predstavljen projekat NVO Ekvivalent ”Pristupačan turizam kao ljudsko pravo i razvojna šansa Crne Gore”

Predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom održali su sastanak sa predstavnicima nevladine organizacije Ekvivalent.

Povod sastanka bio je predstavljanje projekta ”Pristupačan turizam kao ljudsko pravo i razvojna šansa Crne Gore”, kao i kako unaprijediti položaj lica sa invaliditetom u zajednici.

Generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakosti lica sa invaliditetom Aleksandra Popović sa svojim saradnicima se zahvalila na posjeti, te upoznala predstavnke NVO o radu direktorata kao i mogućnostima saradnje u narednom periodu kako bi kroz partnerstvo promovisali mehanizme za zaštitu prava lica sa invaliditetom za bolji položaj u društvu.

Popović je kazala da je važno smanjiti diskriminaciju i u oblasti turizma, na način što će se lica sa invaliditetom upoznati sa pravima i nadležnim institucijama kojima se mogu obratiti u cilju zaštite svojih prava.

Predstavnik NVO Ekvivalent, Milorad Hajrović je istakao da je cilj ovog projekta doprinos većem stepenu svijesti i primjeni domaćeg zakonodavstva i međunarodnih standarda u dijelu ostvarivanja prava lica sa invaliditetom, u oblasti pristupačnog turizma.

Takođe, on je naglasio da se prilikom izrade strateških dokumenata kao cilj prepoznaje pristupačnost turizma kao razvojna šansa za Crnu Goru, kroz definisane aktivnosti, promocije i podršku za lica sa invaliditetom.

Na kraju je poručeno da Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ostaje otvoreno za buduću saradnju i predloge u svim oblastima u cilju zaštite i unapređenju prava lica sa invaliditetom.