CG Live

Vaš pogled na grad

Promovisanje internacionalizacije privrede Crne Gore sa fokusom na MSP

U okviru projekta „Promovisanje internacionalizacije privrede Crne Gore sa fokusom na MSP“ organizovano je učešće crnogorskih malih i srednjih preduzeća na međunarodnom sajmu FOODEXPO (https://foodexpo.gr/), koji se održava od 12. do 14. marta 2022. godine u Atini, Grčka.

Projekat je ko-finansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore. Podršku u sprovođenju projekta pruža kompanija Particip GbmH u saradnji sa Ministartvom ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Cilj projekta je pružanje podrške mikro, malim u srednjim preduzećima za podsticanje konkurentnosti na inostranim tržištima. U okviru prve faze projekta sprovedene su pripremne aktivnosti u segmentu analize i jačanja izvozne spremnosti preduzeća kroz set specijalizovanih obuka, a nakon toga selektovano je pet izvozno spremnih preduzeća koja su dobila podršku da izlože svoje proizvode na zajedničkom štandu Crne Gore na FoodExpo sajmu u Atini, sa ciljem međunarodne promocije. Pored toga, tri izvozno orjentisana preduzeća su dobila priliku da se pridruže sajmu u svojstvu posjetilaca, kako bi unaprijedili svoja znanja i pripremili se za učešće na sajmovima u budućnosti, ostvare kontakte sa drugim preduzećima i adekvatno se pripreme za izvoz svojih proizvoda.

FOODEXPO je jedan od značajnih sajmova hrane i pića u jugoistočnoj Evropi na kojem učestvuje preko 1500 preduzeća koja se bave djelatnostima proizvodnje i prerade hrane i pića, i povezanih industrija. Ova vrsta izložbe je ujedno i jedinstvena platforma u okviru koje izlagači imaju mogućnost da predstave svoje proizvode i prošire svoju bazu kupaca kroz organizovane poslovne susrete.

Delegaciju Crne Gore na sajmu FOODEXPO čine predstavnici osam mikro, malih i srednjih preduzeća, Ministarstva ekonomskog razvoja, Privredne komore Crne Gore i Particip GmbH -ekspertski tim projekta.

Na zajedničkom štandu Crne Gore izlažu preduzeća iz različitih sektora proizvodnje: sektor prerade mesa i mesnih prerađevina preduzeće Mesna industrija Goranović – Nikšić, sektor proizvodnje mlječnih proizvoda Bordid doo – Danilovgrad, Porodična farma Miljanić Nikšić, preduzeće za proizvodnju hrane za pčele Veterinum dooi z Ulcinja, preduzeće za proizvodnu štampu i trgovinu Stratus doo Podgorica, kao i tri kompanije u svojstvu posjetilaca iz sektora proizvodnje: likera i travarice Tunik d.o.o. iz Nikšića, vina od voća Drijen d.o.o, iz Nikšića i sektor proizvodnje mesa i mesnih prerađevina Turo d.o.o. sa Cetinja.