CG Live

Vaš pogled na grad

Prvi čas bezbjednosti saobraćaja za mališane iz vrtića u Spužu

Juče je danilovgradska policija u Javnoj predškolskoj ustanovi „Irena Radović“ – vaspitna jedinica “Zora Šaranović” u Spužu, u dvorištu škole, djeci održala prvi čas bezbjednosti saobraćaja.

Policijski službenici su djeci, na način prilagođen njihovom uzrastu, objasnili osnove saobraćajnih pravila poput toga kako da bezbjedno prelaze ulicu i gdje treba da sjede kada ih stariji prevoze u vozilima.

Ovom prilikom djeca u vrtiću su upoznata i sa tehnickim sredstvima i opremom koju koriste policijske patrole u izvršenju redovnih poslova i zadataka.

Upoznajući djecu sa radom policije policijski službenici sa njima nastoje izgraditi prijateljski odnos i povjerenje.