CG Live

Vaš pogled na grad

Sa srednjoškolcima iz Podgorice i Cetinja razgovarano o makro-regionalnim strategijama EU

U sklopu obilježavanja Nedjelje makro-regionalnih strategija EU predstavnici Kancelarije za evropske integracije i Minstarstva ekonomskog razvoja razgovarali su srednjoškolcima iz Podgorice i sa Cetinja o učešću Crne Gore u makro-regionalnim strategijama EU i njihovom uticaju na razvoj turizma, energetike, saobraćaja, zaštitu životne sredine.

Savjetnica glavne pregovaračice – rukovoditeljka sektora za evropske fondove, Irena Bošković upoznala je učenike turističkih smjerova Srednje škole za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ sa makroregionalnim strategijama u kojima učestvuje Crna Gora – Strategijom EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i Strategijom EU za Dunavsku regiju (EUSDR), oblastima u kojima se sprovode, njihovim ciljevima i korisnicima.

Ona je pojasnila da ove dvije makro-regionalne strategije prepoznaju glavne oblasti koje je neophodno da države koje u njima učestvuju zaštite, očuvaju, unaprijede, promovišu i valorizuju.

“Takođe, Crnoj Gori su na raspolaganju i fondovi EU kroz različite programe podrške, od programa prekogranične saradnje, preko velikih investicionih programa, do programa u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, zapošljavanja. Ovi programi nude različite mogućnosti za finansiranje projekata institucijama, organizacijama, NVO sektoru, a postoje i posebni fondovi koji su namijenjeni baš mladima”, objasnila je Bošković.

Načelnica odsjeka za horizontalna i strategijska pitanja, Tatjana Bošković je đacima Srednje stručne škole Cetinje pojasnila značaj obilježavanja nedjelje makro-regionalnih strategija EU i kazala da je ove godine poseban akcenat stavljen na Strategiju za Dunavski region koja je prošle godine proslavila 10 godina postojanja.

“Makro-regionalni pristup je važan jer se određena pitanja ne mogu rješavati nezavisno, odnosno pristup u određenim oblastima mora biti jedinstven i usklađen na nacionalom i makro-regionalnom nivou kako bi imali dugoročne benefite za naše i buduće generacije”, kazala je Bošković.

Maja Kovačević, samostalna savjetnica iz Ministarstva ekonomskog razvoja i predstavnica Crne Gore u radnim grupama za turizam u okviru EUSAIR i EUSDR naglasila je da je povezivanje kroz makro-regionalne strategije bitno za Crnu Goru zbog razmjene iskustava, ideja, ali što je najvažnije, znanja u oblasti korišćenja evropskih fondova za bolju diverzifikaciju u turizmu, te uopšte podsticanje razvoja turizma.

“U konačnom, Strategija je politika, a u turizmu je veoma važno prevesti politike u konkretne akcije na terenu i kreirati jedinstven doživljaj za turiste”, poručila je Kovačević.

Ona je, na konkretnim primjerima, objasnila učenicima koje su koristi makro-regionalnih strategija za mlade ljude, posebno one kojima je turizam buduća profesija. Pozvala ih je da se informišu i uključe u sve naredne aktivnosti i iskoriste prilike koje im se kroz ovakve programme nude, te činjenicu da se u skorije vrijeme insistira na većoj inkluziji mladih u turizmu.

Učenicima je naročito bilo zanimljivo formiranje savjeta mladih za Dunavski i Jadransko-jonski region, čije bi uspostavljanje omogućilo populaciji mladih od 18-35 godina ubrzane procese razmjene informacija i učenja, kao i izgradnju kapaciteta i saradnju za mlade u okviru navednih regiona. Savjeti za mlade će donijeti brojne koristi za mlade (putovanja, edukacije, razmjene mišljenja…) Zanimalo ih je i kako se povezati sa institucijama i organizacijama iz regiona, kako bi mogli sarađivati na zajedničkim projektima.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA