CG Live

Vaš pogled na grad

Svi koji ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs za predsjednika Komisije za žalbe

Vlada Crne Gore je imenovala članove Komisije za žalbe, dok je za predsjednika Komisije obnovljen javni konkurs, koji traje do 3. marta. Postupak koji je prethodio imenovanju kandidata sproveden je krajnje profesionalno i transparentno, pa iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija pozivaju i ohrabruju sve koji ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs za predsjednika Komisije.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, primila je u svom kabinetu članove novoizabrane Komisije za žalbe i tom prilikom poručila da vjeruje u njihovu stručnost, znanje i da je raduje različitost perspektiva i iskustava i to što su komplementarni i međusobno se nadopunjuju.

Članovi Komisije će utvrditi dinamiku rada i način rješavanja neobrađenih predmeta, kako bi na najefikasniji način u što kraćem vremenu riješili što veći broj predmeta, od 469 neriješenih.

Do imenovanja predsjednika Komisije za žalbe, članovi Komisije će preduzimati sve radnje koje se odnose na stvaranje procesnih pretpostavki za rješavanje, kako bi se po okončanju postupka imenovanja odluke donijele u najkraćem roku.

Odluke se donose većinom glasova, koje predsjednik Komisije potpisuje u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije za žalbe.

Saglasno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima Komisija za žalbe je kolegijalno tijelo koju čine predsjednik, koji zastupa i rukovodi radom Komisije i četiri člana. Nadležnost Komisije za žalbe uređena je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom o lokalnoj samoupravi, te u tom smislu Komisija odlučuje po žalbama protiv rješenja prvostepenih organa kojima je odlučeno o pravima, obavezama i odgovornostima državnih, odnosno lokalnih službenika i namještenika, kao i protiv odluka o izboru kandidata po raspisanom oglasu odnosno konkursu.