CG Live

Vaš pogled na grad

i u zakonskom roku privedeni postupajućim tužiocima na dalju nadležnost.

UP: Svi subjekti moraju biti jedinstveni kada je javna bezbjednost u pitanju

Povodom posljednjih objava različitih subjekata u medijima i na društvenim mrežama, Uprava policije podsjeća javnost da svoj posao obavlja profesionalno i savjesno. Takođe, ukazujemo da dizanje panike samo usložnjava napore koje ulažemo, a može biti od pomoći isključivo onima koji stoje iza serije lažnih dojava od prije neki dan.

Naime, u toku su aktivnosti nadležnih organa, a što uključuje i intenzivne policijsko-tužilačke aktivnosti u zemlji, kao i one kroz mehanizam međunarodne saradnje. Cilj svih tih aktivnosti je utvđivanje okolnosti i motiva dojava o postavljenim eksplozivnim napravama proteklih dana, između ostalog, i sa aspekta lažnog prijavljivanja.

Dodatno, policija na odgovarajući način postupa i u odnosu na provjere i prijave koje se odnose ili koje su u vezi sa medijski eksponiranim licima tim povodom.

Koristimo ovu priliku da podvučemo i značaj saradnje sa policijom u interesu opšte bezbjednosti, ali i radi smanjenja napetosti u društvu i širenja dezinformisanja.

S tim u vezi, naglašavamo da sa aspekta procjena koje smo do sada sproveli postoje svi preduslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u školama.

Na kraju, u istom kontekstu, podsjećamo da je Uprava policija otvorena i apelujemo na obraćanje policiji radi objektivnog i tačnog informisanja, posebno u dijelu onih navoda čije objavljivanje ne doprinosi jedinstvu društva kada je javna bezbjednost u pitanju.