CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak direktora Uprave policije i generalnog direktora za javnu bezbjednost Saveznog MUP-a Republike Austrije

Uprava policije odlučno demantuje navode iz lažne vijesti

Uprava policije odlučno demantuje navode iz lažne vijesti, koja se ovih dana širi putem Vajbera, drugih mreža i portala i kojom se uz mnoštvo manipulativno složenih informacija, neistina i malicioznih navoda targetira ne samo dio rukovodnog kadra i službenika koji se eksplicitno pominju, već i institucija Uprave policije.

U toj vijesti se direktno targetiraju Miloš Rakonjac, v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije posebne namjene, Petar Knežević, viši policijski inspektor I klase u Protivterorističkoj jedinici (PTJ) i Nikola Prodanović, mlađi policijski inspektor u PTJ, na način što se tvrdi da su primali instrukcije za postupanje u jednoj susjednoj državi, kao i da će u slučaju određenih političkih protesta postupiti neprofesionalno, da neće štiti javni red i poredak i da će čak predvoditi rušilačke demonstracije kako bi se destabilizovao institucionalni poredak.

Uprava policije naglašava da ovakve lažne vijesti imaju za cilj da unesu nemir, nesigurnost i paniku kod najšire javnosti, a samim tim su opasne, posebno u aktuelnom crnogorskom društveno-političkom kontekstu.

Uprava policije se zahvaljuje svima onima koji, i kad ovakve lažne vijesti stignu do njih, ne učestvuju u njihovoj daljoj distribuciji, kao i Digitalnom forenzičkom centru (DFC) koji je, u domenu svog rada, ovo kategorisao adekvatno i o tome obavijestio javnost.