CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv nevladinim organizacijama

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje

javni poziv

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu Međuresornog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama koji možete preuzeti na sljedećem linku: javni poziv .