CG Live

Vaš pogled na grad

Spisak NVO u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

Spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge predstavnika/ca nevladinih oganizacija za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, koji je objavljen dana 09.02.2022. godine pod brojem: 16-056/22-1253/1 su pristigli i predlozi:

Za kandidata Slobodana Tomaševića iz Berana od sljedećih nevladinih organozacija:

NVO Sačuvajmo Sjever Pljevlja – (dostavljeni dokaz se odnosi na partnerstvo bez jasno definisanih aktivnosti organizacije na projektu, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Breznica Pljevlja – (u Statutu NVO nije jasno definisana oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Manifest Bijelo Polje – (dostavljeni dokaz se odnosi na oblast zaštite lica sa invalididtetom u saobraćaju za koji je posebno objavljen Javni poziv, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Demokratski progres Bijelo Polje – (dostavljeni dokaz se odnosi na oblast zaštite lica sa invalididtetom u saobraćaju za koji je posebno objavljen Javni poziv, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Evropski omladinski centar Bijelo Polje – (dostavljeni dokaz se odnosi na partnerstvo bez jasno definisanih aktivnosti organizacije na projektu, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Korak promjene Bijelo Polje – (dostavljeni dokaz se odnosi na partnerstvo bez jasno definisanih aktivnosti organizacije na projektu, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju);
NVO Udruženje za omladinsko osnaživanje Berane – (dostavljeni dokaz se odnosi na partnerstvo bez jasno definisanih aktivnosti organizacije na projektu, te iz tog razloga NVO nema dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju );
NVO Bure i Oluje Budva – nedovoljni dokaz o iskustvu NVO u prethodne 3 godine iz razloga što je je dostavljen Ugovor o sprovođenju projekta iz 2019. godine i
NVO Centar Sjevera Bijelo Polje – (dostavljeni dokaz se odnosi na partnerstvo bez jasno definisanih aktivnosti organizacije na projektu, te iz tog razloga NVO nama dovoljno iskustva u prethodne 3 godine u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju).
Imajući u vidu sve gore navedeno, NVO nijesu dostavile potpunu dokumentaciju, te shodno uslovima Javnog poziva ne ispunjavaju kriterijume iz člana 4 Uredbe i predmetnog Javnog poziva.