CG Live

Vaš pogled na grad

URUČENO 26 VAUČERA APLIKANTIMA SA LISTE ČEKANJA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“

Lista predloženih kandidata za komisiju za raspodjelu finansijskih sredstava NVO-ima na javnim konkursima u vezi upravljanja otpadom

LISTA PREDLOGA

na Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na postizanje ciljeva za reciklažu na putu ka EU, na odlaganje otpada na nepropisnim mjestima i na rasterećenje deponija – smanjenje odloženih količina organskog otpada, koji je objavljen 3.3.2022. godine:

Miodraga Karadžića predložile su sljedeće nevladine organizacije: NVO „Centar ekoloških inicijativa“ Berane, NVO „Zeleni dom“ Podgorica, NVO „Mladi Nikšića Zeleni centar“ Nikšić, NVO „Morakovo“ Nikšić, NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“ Podgorica, NVO „Društvo mladih ekologa“ Nikšić, NVO „Medija tim“ Nikšić, NVO „Agroeko Lukovo“ Nikšić, NVO „Župa u srcu“ Nikšić, NVO „Putevima predaka“ Nikšić, NVO „Pandurica“ Nikšić, NVO „Crnogorsko društvo ekologa CG“;

Minić Aleksu predložile su sljedeće nevladine organizacije: NVO „Đakomo adriatic“ Bijelo Polje, NVO Eko centar Bijelo Polje, NVO „Istraživački omladinski centar Dobrota“ Kotor, NVU „Centar sjevera Ravna rijeka“ Bijelo Polje, NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ Bijelo Polje, NVO „Razvojni centar“ Bijelo Polje, NVO „Novi poredak“ Bijelo Polje, NVO „Korak promjene“ Bijelo Polje, NVO „Zvjezdice“ Bijelo Polje, NVO „Sačuvajmo sjever“ Pljevlja, NVO „Udruženje za omladinsko osnaživanje“.
NVO „Sjeverna zemlja“ Berane i NVO „Agroturist Biro“ Berane nijesu dostavile uredne i potpune predloge.