CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo aktivnosti povodom dešavanja u Ukrajini

Povodom dešavanja u Ukrajini Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je preduzelo određene aktivnosti iz humanitarnih razloga.

U Crnoj Gori trenutno na privremenom i stalnom boravku ukupno boravi 2.148 državljana Ukrajine (232 na stalnom boravku i 1.916 na privremenom boravku).

Kako je jedan od uslova za izdavanje/produženje dozvole za stalni i privremeni boravak posedovanje važeće strane putne isprave (pasoša), omogućeno je svim državljani Ukrajine koji ispunjavaju ostale zakonske uslove da mogu podnijeti zahtjev izdavanje/produženje dozvole za stalni i privremeni boravak u svim PJ i filijalama MUP-a (u svim opštinama u Crnoj Gori) iako nemaju važeći pasoš, s tim što će biti u obavezi da isti dostave kada nadležne službe u Ukrajini budu počele sa radom. Isto važi i za sva ostala dokumenta koja se pribavljaju od nadležnih službi u Ukrajini a koje zbog vanrednog stanja trenutno ne pružaju usluge svojim državljanima. Prilikom podnošenja zahtjeva stranka u postupku će dobiti potvrdu koju će koristiti za nesmetani boravak u Crnoj Gori.

Druga kategorija su državljani Ukrajine koji su već u Crnoj Gori ili će doći u Crnu Goru, a koji nemaju niti jednu vrstu boravka.

Napominjemo da se ovdje radi o kategoriji ukrajinskih državljana koji u Crnu Gori dolaze u skladu sa Uredbom o viznom režimu, u turističke ili druge svrhe i mogu boraviti do 90 dana. U posljednja tri (3) mjeseca, odnosno od 01.12.2021. godine pa do 01.03.2022. godine u Registru boravaka do 90 dana koji vodi Uprava policije prijavljeno je ukupno 3.143 državljanina Ukrajine, od čega u periodu od 23.02.2022. do 01.03.2022. godine prijavljeno je ukupno 360 državljana Ukrajine.

S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je Ministarstvu vanjskih poslova inicijativu za izradu pravnog akta, u smislu da se državljanima Ukrajine omogući boravak u Crnoj Gori sve dok se ne okonča ratno stanje u Ukrajini. Do tada, odnosno dok Vlada ne donese predmetnu Uredbu, svi državljani Ukrajine mogu boraviti nesmetano duže od 90 dana na način što će se javiti teritorijalno nadležnom inspektoru za strance koji će donijeti rješenje o produženju boravka na jos 90 dana, što znači i da je za ovu kategoriju stranaca iznađeno privremeno rješenje. Napominjemo da je svaki državljanin Ukrajine koji uđe u Crnu Goru obavezan je da se prijavi kod Turističke organizacije u roku od 24 sata.

Treća kategorija dražavljana Ukrajine su lica koja nemaju pasoš ili nemaju važeći pasoš Ukrajine, a nalaze se na granici Crne Gore

Dok Vlada Crne Gore ne donese pravni akt kojim bi eventualno omogućili ulazak/prelazak granice ukrajinskim državljanima bez putne isprave, svaki pojedinačni slučaj rješavaće se hitno u saradnji Uprave policije/Sektora granične policije, Ministarstvo vanjskih poslova i Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori. Prema informacijama MUP-a broj ovih lica nije veliki.

Za sada Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore ne raspolaže informacijama o mogućem većem prilivu državljana Ukrajine, već se radi o pojedinačnim slučajevima – licima koja imaju rodbinske ili druge veze ili posjeduju nekretnine sa licima koja su već u Crnoj Gori.

Svakako da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore u narednom periodu pratiti trendove ulaska državljana Ukrajine u Crnu Goru na dnevnom nivou i u zavisnosti od situacije donositi odluke a sve u duhu poštovanja ljudskih prava i sloboda.

COVID19 – Državljani Ukrajine mogu ući u Crnu Goru bez COVID potvrde uz obavezu samoizolacije u trajanju od 7 dana.