CG Live

Vaš pogled na grad

Realizovana aktivnost ” Smanjenje rizika od katastrofa”

Službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a i policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, u sklopu plana rada policije u zajednici, dana 22, 23 i 24. 02.2022. godine realizovali su aktivnost ” Smanjenje rizika od katastrofa”.

Tako je 22.02.2022. godine ova aktivnost realizovana u JU Gimnazija ” Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu, narednog dana u Osnovnoj školi “Njegoš” u Spužu, a 24.02.2022. godine u Osnovnoj školi “Vuko Jovović” u Danilovgradu.

Ovom prilikom učenici su informisani o mjerama i aktivnostima koje treba da preduzmu prije, za vrijeme i nakon nastanka prirodnih i drugih katastrofa, koje im mogu pomoći da oni i njihove porodice ostanu bezbjedni u slučaju nastalog rizika.