CG Live

Vaš pogled na grad

SPISAK ŽRTAVA SAVEZNIČKOG BOMBARDOVANjA OSLOBOĐENOG BIJELOG POLjA I OKOLINE 19. NOVEMBRA 1944. GODINE

Saveznički avioni greškom bombardovali već oslobođeno Bijelo Polje pričinivši veliku materijalnu štetu i velike ljudske žrtve.

Tada su saveznički avioni srušili Hadžidanušinu-Čaršijsku džamiju.
U njenom haremu se nalazilo mezarje u kom je pokopan poznati alhamijado pjesnik i književnik hafiz Salih Gašević. Nakon rata, na dijelu gdje se nalazila džamija sagrađen je park a na mezarevima spomenik palim borcima u NOR – u .

.Ovo je spisak ubijenih:

1. Adamović Milije Stana, rođena 1914. u Kostenici, ONO Bistrica, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
2. Adzajlić Šela Arifa, rođena 1928. u Lješnici, ONO Nedakusi. 
3. Adzajlić Selmana Murat, rođen 1911. u Lješnici, ONO Nedakusi, zemljoradnik. 
4. Adzajlić Muse Spaho, rođen 1932. u Lješnici, ONO Nedakusi, đak. 
5. Balić Rašida Rizo, rođen 1926, Zminac, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od avgusta 1944. Borac posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
6. Baošić Radoja Petar, rođen 1892, Gornja Morača, srez kolašinski, živio u Grančarevu, zemljoradnik. U NOB-u od decembra 1943. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
7. Barjaktarević Vukomana Milić, rođen 1905. u Sutivanu, ONO Nedakusi, zemljoradnik. Borac NOV. 
8. Barudzija Jakupa Rasim, rođen 1928. u Mojstiru, ONO Bistrica, zemljoradnik. Poginuo kao civilno lice. 
9. Basekić Anta Apostol, rođen 1891, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
10. Basekić Jovana Miodrag-Mišo, rođen 1929, Bijelo Polje. 
11. Basekić Simov Petar, star 68 godina iz Bijelog Polja, šnajder, građansko lice. 
12. Bikić Ragiba Muho, rođen 1924, Bijelo Polje, bravar. Borac NOB-a. 
13. Bećirović Bećira Šaban, rođen 1906. u Kukuljama, ONO Nedakusi, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Poginuo kao građansko lice. 
14. Burnazović Bahtijara Rabahid, star 14 godina iz Bijelog Polja, pekarski pomoćnik. Poginuo kao civilno lice. 
15. Bulatović Andrija, rođen 1892. u Morači. 
16. Bulatović Milisava Andrija, rođen 1882, Rovci, srez kolašinski. Veteran Balkanskog i Prvog svjetskog rata. U NOB-u od 1943. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju, a od 10. oktobra 1944. borac Bjelopoljskog bataljona 1. sandzačkog partizanskog odreda. 
17. Burdzović Redza Lutvo, rođen 1923, Bijelo Polje, šnajder. U NOB-u kao vojnik mobilisan u decembru 1943. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
18. Burdzović Šućura Sabahet – Sabit, rođen 1935, Bijelo Polje, građansko lice. 
19. Burdzović Ramiza Mehmedalija, rođen 1923, Bijelo Polje. 
20. Burdzović Hilmov Hajrudin, star 10 godina, đak, rođen u Bijelom Polju. 
21. Burdzović Eminov Hilmo – Hismo, rođen u Bijelom Polju, star 44 godine, trgovac, građansko lice. 
22. Vasović Nikole Vuk, rođen 1924, Obod, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od 1943, borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
23. Vojinović Petra Jelena, rođena 1930. u Cerovu, ONO Ravna Rijeka, srez bjelopoljski, domaćica. 
24. Vojinović Dragov Nikica, rođen 1931. u Petnjici, srez beranski, učenik. Poginuo kao građansko lice. 
25. Vukojičić Dikov Gligo, rođen u Bijelom Polju, star 52 godine, zemljoradnik. 
26. Vukićević Zeka Vida, rođena 1925, Bijelo Polje, domaćica. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
27. Vukićević Radoša Jagoš, rođen 1926. u Cerovu, Nikšić, kurir štaba brigade VII crnogorske. 
* U popisu MNO Bijelo Polje, 30. IV 1946. piše „star 17 godina”, u Monografiji – Bijelo Polje, 1987. godine, nije evidentiran kao borac. 

28. Gezović Jakova Stevan, rođen 1904, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
29. Goljević Simov Andro, rođen u Bijelom Polju, star 46 godina, krojač. Poginuo kao građansko lice. 
30. Goljević Androva Angelina, rođena u Bijelom Polju, stara 13 godina, poginula kao građansko lice. 
31. Guberinić Jovana Branislav*, rođen 1926, Bijelo Polje, đak gimnazije. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
32. Goranović Marko, rođen 1927. u Brajkovači, Žabljak, borac 2. čete 3. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade. 
33. Gušmirović Islama Emina, rođena 1927, Bijelo Polje, učenica, bolničarka. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju**. 
34. Gušmirović Islama Izudin, rođen u Bijelom Polju, star 14,5 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
35. Dabetić Miloša Dragiša, rođen 1896. u Vinickoj, srez beranski. Živio u Rastokama, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. 
36. Delić B. Petra, rođena 1883. u Prošćenu, srez bjelopoljski, domaćica. 
37. Dervović Kadije Neila, rođena u Bijelom Polju, stara 27 godina, domaćica. 
38. Dizdarević Mifta Vasfija, rođena u Bijelom Polju, stara 37 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
39. Dizdarević Mifta Šefika, rođena u Bijelom Polju, stara 23 godine, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
40. Dizdarević Alja Ismeta, rođena u Bijelom Polju, stara 15 godina. Poginula kao građansko lice. 
41. Dizdarević Saliha Ismet, rođen u Bijelom Polju 1928, đak. Poginuo kao građansko lice. 
42. Dlakić Omera Iso, rođen 1923, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
43. Dobardzić Jonuza Faik, rođen 1939. u Bistrici, srez bjelopoljski. 
44. Drobnjak Jovana Nata, rođena u Bijelom Polju, stara 32 godine, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
45. Durović Muša Muho, rođen 1927, Goduša, bjelopoljski srez, zemljoradnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
46. Durović Reša Himzo, rođen 1912, Goduša, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od oktobra 1944. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
47. Đurović Mihailova Anđa, rođena u Bijelom Polju, stara 50 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
48. Đurović Radunov Mihailo, rođen u Bijelom Polju, star 68 godina, mesar. Poginuo kao civilno lice. 
49. Žugić Radovana Jevto, rođen 1889. u Barama Žugića, srez šavnički. Živio u Cerovu, srez bjelopoljski, zemljoradnik. 
50. Žurić Spasoja Dušan, rođen 1920, Mojkovac. Pitomac Vojne akademije jugoslovenske vojske. Član KPJ od 1941. U NOB-u od 1941. Borac Mojkovačkog partizanskog bataljona, pa 3. udarnog bataljona Bjelopoljskog NOP odreda a od 5. juna 1942. borac 4. bataljona 3. proleterske (sandzačke) brigade. Poginuo kao politički komesar Komande mjesta u Loznoj. 
51. Zaimović Amidin Hajro, rođen u Bijelom Polju, star 18 godina, radnik. Poginuo kao civilno lice. 
52. Zaimović Hamdije Hajrudin, rođen 1925, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
53. Zaimović Avda Zika, rođen 1910, Bijelo Polje, opštinski činovnik. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. U NOB-u od 1944. 
54. Zajimović Nazmova Hedija, rođena u Bijelom Polju, stara 8 godina, učenica. 
55. Zajimović Hasov Rešad, rođen u Bijelom Polju, star 9 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
56. Zajimović Hasov Refik, rođen u Bijelom Polju, star 7 godina, đak. Poginuo kao civilno lice. 
* U popisu MNO Bijelo Polje, 10. V 1946, prema podacima koje je dao Guberinić Jovan, otac poginulog, piše: Guberinić Jovana Branislav, godine starosti 8, đak; građansko lice. Ove navode je potvrdila i Sreska komisija za ratnu štetu. 
** U popisu MNO Bijelo Polje, 30.IV 1946, prema podacima koje je dala Gušmirović Mulka, majka poginule Emine, piše: Gušmirović Islama Emina, stara 16 godina, domaćica, građansko lice. Ove navode potvrdila je i Sreska komisija za ratnu štetu. 

57. Zajimović Hadzi – Halmov Zika, rođen 1941, Bijelo Polje, činovnik. Poginuo kao građansko lice. 
58. Zejnilović Avda Hazmo, rođen u Bijelom Polju, star 50 godina, trgovac. Poginuo kao građansko lice. 
59. Zejak Neđeljka Miloš, rođen 1927, Ravna Rijeka, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od 1943. Borac posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
60. Idrizović Hasov Ramiz, rođen 1921, Bijelo Polje, zemljoradnik. U NOB-u od oktobra 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
61. Idrizović Zahirov Sali, rođen u Bijelom Polju, star 21 godinu, radnik. Poginuo kao građansko lice. 
62. Jovanović Gligorija Milka, rođena 1910, Morača, kolašinski srez. 
63. Jurišević Ilije Mićo, rođen 1909. u Mojstiru, ONO Bistrica, srez bjelopoljski, zemljoradnik. 
64. Kadić Emina Murat, rođen u Bijelom Polju, star 40 godina, piljar (trgovac). Poginuo kao građansko lice. 
65. Kadić Arifa Meho, rođen u Bijelom Polju, star 16 godina, brico. Poginuo kao građansko lice. 
66. Kajević Muha Zahir, rođen 1896, Bijelo Polje, zemljoradnik. Poginuo kao građansko lice. 
67. Kajević Mumina Ahmet, rođen 1895, Bijelo Polje, zanatlija. 
68. Kaljević Blaža Milan, rođen u Bijelom Polju, star 15 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
69. Karličić Dušana Vera, rođena u Bijelom Polju, stara 13 godina, đak. Poginula kao građansko lice. 
70. Karličić Rakov Mirko, rođen u Bijelom Polju, star 60 godina, šnajder. Poginuo kao građansko lice. 
71. Karišik Stefana Danilo, rođen 1900, Bijelo Polje, pekar. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
72. Karišik Iva Mara, rođena u Bijelom Polju, stara 42 godine, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
73. Karišik Iva Rade, rođen u Bijelom Polju, star 15 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
74. Kasumović Šaćira Tufo, rođen u Bijelom Polju, star 16 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
75. Kezunović Sava Vasa, rođen u Bijelom Polju, stara 45 godina, domaćica. 
76. Kezunović Mihaila Ljubo*, rođen 1904, Bijelo Polje, limar. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
77. Kujović Rada Radovan, rođen 1884. u Morači, srez kolašinski. Živio u Rastokama, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Poginuo kao građansko lice. 
78. Knežević Boška Milovan, rođen 1925, Orahovica, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Bjelopoljskog NOP odreda, pa 4. sandzačke NOU brigade. Zarobljen od Njemaca u selu Vlahovićima (kod Pljevalja) krajem decembra 1943. Interniran u koncentracioni logor u Zemunu, gdje je poginuo od savezničkog bombardovanja, u aprilu 1944. 
79. Kolić Nurka Salih, rođen u Bijelom Polju, star 25 godina, radnik. 
80. Kolić Šuća DZiba, rođena 1929, Bijelo Polje, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
81. Krgović Janja Labud, rođen 1905. u Resniku, ONO Rasovo, zemljoradnik. 
82. Kučević Mulaza Šabo, rođen 1927, Bijelo Polje, šnajder. U NOB-u od septembra 1944. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
83. Lazarević Lazara Milisav, rođen 1922, Andrijevica, zemljoradnik, živio u Ravnoj Rijeci, srez bjelopoljski. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Posadne čete Komande mjesta u Bijelom Polju. 
84. Lazarević Alekse Đorđije, rođen 1925, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
85. Lazarević Milovana Lazar, rođen 1900, živio u Crnionici, srez bjelopoljski, zemljoradnik. 
86. Lamežević Haruna Dželal, rođen 1929, Bijelo Polje, đak. Poginuo kao građansko lice. 
87. Lončarević Vukašin, rođen u Plavu, borac izviđačkog odjeljenja 1. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade. 
88. Ljutica Bogdan, rođen 1926, Bar. Borac 2. čete 2. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade „Budo Tomović”. 
89. Ljuca Dukov Ašmo, rođen u Bijelom Polju, star 20 godina, kuvar. Poginuo kao građansko lice. 
90 Lješnjak Marka Vuko, rođen 1894, Bijelo Polj, radnik. 
91. Ljuca Abdulaha Hašim, rođen 1928, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
92. Matijašević Mića Matija – Mato, rođen u Bijelom Polju, star 12 godina, đak. 
93. Martinović Đulov Huzeir, rođen u Bijelom Polju, star 67 godina, zemljoradnik. 
* U popisu MNO Bijelo Polje, 10. Á 1946, prema podacima oca poginulog Mihaila Kezunovića, Ljubo je stradao kao građansko lice, a u Monografiji Bijelo Polje kao borac. 

94. Marković Mijajla Darinka, rođena 1928, Ravna Rijeka. 
95. Međedović Husa Arif,rođen 1906, Obrovo, Bijelo Polje, mesar. Stupio u NOB septembra 1944. u Komandi mjesta Bijelo Polje. 
96.Međedović Jusufa Nedžib, rođen 1894, Bijelo Polje, trgovac. U NOB-u od oktobra 1943. Član Sreskog NOO Bijelo Polje. 
97. Međedović Maha Ćerim, rođen 1905, Obrovo – Bijelo Polje, zemljoradnik. U NOB-u od septembra 1943. Član opštinskog narodnooslobodilačkog odbora u Bijelom Polju i Sreskog NOO Bijelo Polje. 
98. Mekić Derviša Zeno, rođen 1894, Bijelo Polje, kafedžija. Poginuo kao građansko lice. 
99. Mekić Sabitova Timka, rođena u Bijelom Polju, stara 10 godina, đak. 
100. Mirčić Mirkov Dušan, rođen 1924. u Kraljama, Andrijevica, kurir štaba 3. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade. 
101. Mrdak Jakše Milovan, rođen 1913, Gojaković, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od 1943. Borac Bjelopoljskog NOP odreda, pa Komande mjesta u Bijelom Polju. 
102. Mugoša Vasilijev Musa, rođen 1905. na Cetinju, ekonom Sedme crnogorske omladinske brigade. 
103. Mulabegović Saliha Arslan, rođen 1909, Bijelo Polje, trgovački činovnik. Poginuo kao civilno lice. 
104. Mušović Rušova Fea, rođena u Bijelom Polju, stara 18 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
105. Mušović Rušov Ivzo, rođen u Bijelom Polju, star 35 godina, trgovac. Poginuo kao građansko lice. 
106. Mušović Džemailov Salih, rođen u Bijelom Polju, star 16 godina, đak. 
107. Mušović Omerova Sanija, rođena u Bijelom Polju, stara 12 godina, đak. Poginula kao građansko lice. 
108. Načić S. Mitra, rođena u Bijelom Polju, stara 55 godina, domaćica. 
109. Nešević Josifa Božidar-Božo, rođen 1915, Bijelo Polje, mehaničar. Učesnik Trinaestojulskog ustanka 1941. Aktivno je radio za NOP u okupiranom Bijelom Polju. Bio je sekretar Opštinskog komiteta KPJ za Bijelo Polje, učesnik Osnivačke skupštine ZAVNOS-a, 20. novembra 1943. u Pljevljima. 
110. Novaković Ilije Novak, rođen u Bijelom Polju, star 45 godina, zemljoradnik. Poginuo kao građansko lice. 
111. Nuhodžić Ilijazov Munib, rođen u Bijelom Polju, star 30 godina, šuster. Poginuo kao građansko lice. 
112. Obradović Todora Dobrimir, rođen 1927, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
113. Obradović Sekulova Dostana, rođena u Bijelom Polju, stara 14 godina, đak. Poginula kao građansko lice. 
114. Omerhodžić Mahmuta Izet, rođen 1910, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
115. Pačariz Mifta Jakup, rođen u Bijelom Polju, star 7 godina,đak. 
116. Pećanin Rama Ibrahim, rođen 1927, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
117. Pećanin Hrustema Šućro, rođen u Bijelom Polju, star 20 godina, radnik. Poginuo kao građansko lice. 
118. Peković Milosava Jelka, rođena 1904. u Lješnici ONO Nedakusi, srez bjelopoljski, domaćica. 
119. Popović Jovov Diko, rođen u Bijelom Polju, star 75 godina, penzioner. 
120. Popović Sretena Poleksija, rođena u Bijelom Polju, stara 13 godina, učenica. Poginula kao građansko lice. 
121. Puhović Hasana Ramo, rođen 1925. u Boljanini, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Borac NOB-a. Umro 21. novembra 1944. Poginuo od rana zadobijenih od savezničkog bombardovanja. 
122.Radović Jakova Mara*, rođena 1922, Bijelo Polje, domaćica. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 


123. Rakočević Vukadina Mirko, rođen 1898, Donja Morača. Živio u Čeoču, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Učesnik Prvog svjetskog rata. U NOB-u od 1941. do maja 1942, zatim od 1943. godine. 
124.Rakočević Mališe Radule, rođen 1888, Štitarica, srez kolašinski, zemljoradnik. Živio u Čeoču, srez bjelopoljski. U NOB-u od oktobra 1943. Poginuo kao odbornik Mjesnog odbora NOO. 
125. Rakonjac Pavla Milić, rođen 1923, Unevina, srez bjelopoljski, zemljoradnik. U NOB-u od oktobra 1943. Borac Bjelopoljskog NOP odreda, od decembra 1943 – borac 4. sandzačke NOU brigade. Zarobljen od Njemaca ( u decembru 1943) u borbama kod Pljevalja, deportovan u koncentracioni logor na Sajmištu, gdje je poginuo od savezničkog bombardovanja Beograda, 1944. 
126. Rahović Perova Krstinja, rođena u Bijelom Polju, stara 53 godine, šnajderica. Poginula kao građansko lice. 
127. Rebalj Antuna Slavko, rođen u Bijelom Polju, star 16 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
128. Roganović Radovanov Marko, rođen 1927. u Brajkovači, Žabljak, borac 2. čete 2. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade “Budo Tomović”. 
129. Rudić Alekse Milorad, rođen 1928, Pripčići, srez bjelopoljski, đak gimnazije. U NOB-u od 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
130. Spahić Ajdinov Haso**, rođen u Bijelom Polju, star 30 godina, radnik. Mobilisan u NOV. 
131. Stojanović Vučete Vučina, rođen 1928. u Pripčićima, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Umro 20. novembra 1944. od rana zadobijenih od savezničkog bombardovanja Bijelog Polja 19. novembra 1944. 
132. Stojanović Vučete Staniša, rođen 1904. u Pripčićima, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Umro 20. novembra 1944. od rana zadobijenih od savezničkog bombardovanja Bijelog Polja, 19. novembra 1944. 
133. Stanišić Krstov Veljko, rođen 1901, u Raičevićima, Njeguši, Cetinje. Borac 2. čete 2. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade. 
134. Stanjević Stanko, rođen 1923. u Balabanima, Podgorica, borac 3. čete 2. bataljona Sedme crnogorske omladinske brigade. 
135. Ćatović Nahoda Zina, rođena 1935, Bijelo Polje, đak. 
136. Ćetković Mališe Živko, rođen 1915, Morača, srez kolašinski, zemljoradnik. Živio u Šahovićima, srez bjelopoljski. U NOB-u od 1941. Borac Šahovićkog partizanskog bataljona od juna 1942. Od oktobra 1943. borac Bjelopoljskog NOP odreda, pa Komande mjesta u Bijelom Polju. 
137. Fetahović Osma Salih, rođen u Bijelom Polju, radnik. Poginuo kao građansko lice. 
138. Franca Lata Medo, rođen 1927. u Resniku, ONO Rasovo, srez bjelopoljski, zemljoradnik. Umro 20. novembra 1944. od rana zadobijenih od savezničkog bombardovanja Bijelog Polja, 19. novembra 1944. 
139. Hajdaragić DZema Salih, rođen u Bijelom Polju, star 7 godina, đak. 
140. Hajdaragić Ruša Almir, rođen u Bijelom Polju, star 18 godina, radnik. Poginuo kao građansko lice. 
141. Hajdaragić DZemov Ismet, rođen u Bijelom Polju, star 12 godina, đak. 
142. Hadzijanković Jokova Milja, rođena u Bijelom Polju, stara 60 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
143. Hrapović Bejtov Lutvija, rođen u Bijelom Polju, star 10 godina, đak. 
144. Hubanić Hilmov Aljo, rođen u Bijelom Polju, star 18 godina, radnik. Poginuo kao građansko lice. 
145. Hot Ramov Husein, rođen 1894, Bijelo Polje, trgovac. Poginuo kao civilno lice. 
146. Hubanić Mulova Alta, rođena u Bijelom Polju, stara 25 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
147. Hubanić Šeftulahova Hatidza, rođena u Bijelom Polju, stara 35 godina, domaćica. Poginula kao građansko lice. 
148. Cerović Staniše Radoje, rođen 1907, Tušinja, srez šavnički, zemljoradnik. Živio u Čokrlijama, srez bjelopoljski. U NOB-u od oktobra 1944. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
149. Čikić Mustafe Nijaz, rođen u Bijelom Polju, star 14 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
150. Čikić Mustafe Mulaz, rođen u Bijelom Polju, star 16 godina, kurir. Poginuo kao građansko lice. 
151. Čujović Jevrema Đorđije-Đoša, rođen 1914, Bijelo Polje, radnik. U NOB-u od decembra 1943. Borac Komande mjesta u Bijelom Polju. 
152. Čujović Đorđa Milorad, rođen u Bijelom Polju, star 15 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
153. Čujović Petrov Stevo, rođen u Bijelom Polju, star 14 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
154. DZafić Nurkov Aljo, rođen u Bijelom Polju, star 9 godina, đak. Poginuo kao građansko lice. 
155. Šćekić Jovan, rođen u Rasovu, srez bjelopoljski, zemljoradnik.