CG Live

Vaš pogled na grad

Uspješno sprovedena obuka vodiča službenih pasa

U bazi Grupe za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Uprave policije od 21. marta do 1. aprila, kroz podršku ambasade Kraljevine Španije, realizovana je obuka u saradnji sa instruktorima za obuku sa službenim psima – CUERPO NACIONAL DE POLICIA K9 iz ove države.

Obuka je obuhvatila rad sa službenim psima na lokalizovanju skrivenih lica, praktične vježbe za praćenje ljudskog traga i traganja za ljudima, spašavanje iz ruševina, potrage i potrage na otvorenom, prilagođavanje pasa tragača i pasa spasilaca. Riječi je bio i o faktorima koji utiču na potragu, glavnim problemima, specifičnostima dresure i vrstama potraga.

Pored osnovnih metoda u radu službenih pasa kao što su sami odabir psa, odgoj, povezanost sa vodičem, socijalizacija, uslovi boravka i smještaja pasa preduzimane su aktivnosti na specijalističkoj obuci pretrage terena i traganja za ljudima i predmetima odbačenim od strane čovjeka.

Takođe, dogovorena su dalja uputstva u nastavku trenaže službenih pasa, kako u dnevnim tako i u noćnim uslovima u svim vremenskim prilikama na različitim terenima.

Značajno je istaći da je obuka rađena i sa psima za otkrivanje narkotika i eksploziva.

Obuku su izvodila dva instruktora-predavača K9 jedinice iz Španije Fatima Canales Arce i Igor Carballo. Obuku je uspješno završilo devet službenika Sektora granične policije i četiri službenika Sektora policije posebne namjene, uz 10 službenih pasa.

Po završetku dodjeljene su diplome i sertifikati o uspješno realizovanoj obuci.